Contacta
home
Sobre el Mètode Suzuki
El mètode Suzuki té unes característiques pròpies que el fan especial. Consisteix bàsicament a crear un entorn propici, una relació amb la mare i el pare de complicitat i satisfacció, una relació amb el professor d’amistat, curiositat i respecte que generin en l’alumne les ganes d’aprendre, practicar i fer música tot jugant i escoltant als seus companys.
No hi ha molta literatura traduïda; i tot i que la pedagogia, repertori, enregistraments siguin assequibles a través de botigues de música o internet, són les associacions i federacions de cada país les institucions que vetllen per la qualitat i desenvolupament d’aquest mètode mitjançant el treball constant i responsabilitat de cada professor.
Les relacions humanes · són complicades i la tendència en el nostre entorn és de potenciar la individualitat i la competitivitat. Això no ajuda gaire quan es tracta de fer un treball que requereix compartir, escoltar als companys, reconèixer els mèrits dels altres i aprendre d’ells o ajudar-los en les seves dificultats en la mesura de les nostres possibilitats.
Els pares i mares són els que en major part duen a terme aquesta tasca d’ensenyar a tocar un instrument als seus fills. El professor dóna les informacions tècniques i musicals, però al tractar-se d’infants de tres anys, la feina és transmetre dia a dia la il·lusió per la música, fer de l’estudi una rutina agradable, donar l’exemple que els nens volen imitar i saber encoratjar generosament l’esforç dels més menuts per millorar cada dia.
Montse Ciurans, professora de violí.